Interview met de Kopersbegeleider bij Friso Bouwgroep

Interview met de Kopersbegeleider bij Friso Bouwgroep

juni 9, 2023

Martsje van der Vlugt is sinds juli 2020 werkzaam als kopersbegeleider bij Friso Bouwgroep. Hier is zij onder andere verantwoordelijk voor het huidige ontwikkelproject van 31 recreactiewoningen op het vakantieverblijf ‘De Hildenberg’ te Appelscha in Friesland.

Martsje speelt een essentiële rol bij de voorbereiding van een project en blijft het vaste aanspreekpunt voor kopers tijdens de gehele bouwperiode. Het leukste aan haar rol als kopersbegeleider vindt zij de variatie in werkzaamheden. De ene dag bevindt Martsje zich namelijk op de bouwplaats en de andere dag op kantoor. Bovendien is elke dag anders, met de ene keer betrokkenheid bij de voorbereiding van een project en de andere keer bij de afrondende fase van een ander project.

Om kopers op de hoogte te houden van het verkoop- en bouwtraject, maakt Martsje gebruik van het platform VolgjeWoning. Via dit platform worden nieuwsberichten, korte planningen van toekomstige werkzaamheden en foto’s van de bouwstand gedeeld. Het succes van het platform VolgjeWoning werd toegeschreven aan de gemakkelijke toegankelijkheid ervan. Het platform biedt alle relevante documenten met betrekking tot de ontwikkeling en realisatie van een project. Daarnaast kunnen kopers nieuwsberichten bekijken en vragen stellen via de chatfunctie. Het platform wordt niet alleen gebruikt tijdens de voorbereiding en bouwperiode, maar ook na oplevering kunnen kopers serviceverzoeken indienen. Alle informatie op het platform blijft bewaard en kan tot één jaar na oplevering worden gearchiveerd, waardoor het een veelzijdig en succesvol platform is.

Bij de aankoop van onder andere een recreatiewoning op het park ‘De Hildenberg’, is het van groot belang is dat kopers een duidelijk beeld hebben van wat zij kopen, inclusief de verhuur- en onderhoudsaspecten op een vakantiepark, het rendement op de investering en de te verwachten kosten in de vorm van meer- en minderwerk. Individuele wensen worden besproken met het projectteam en indien mogelijk wordt de meer- of minderprijs berekend en doorgegeven aan de kopers. Als een wens technisch niet haalbaar blijkt te zijn of als de bouw- en voorbereidingsfase al te ver gevorderd zijn, wordt dit ook gecommuniceerd naar de kopers.

Daarnaast werd besproken hoe kopers een goed beeld kunnen krijgen van een nog niet gerealiseerde woning. Verkooptekeningen, plattegronden en impressies worden gebruikt om kopers een visuele voorstelling te geven. In sommige gevallen hebben kopers ook de mogelijkheid om met behulp van een VR-bril door de woning te “lopen” of kunnen zij vergelijkbare/modelwoningen bezoeken. Daarnaast worden er regelmatig kijk- en inmeetmiddagen georganiseerd op de bouwplaats, waar kopers de gelegenheid hebben om de woning tot dan toe te bekijken en metingen te verrichten. Op deze momenten kunnen zij ook (keuken)leveranciers meenemen.

Bel
072-5155844
Stuur bericht